Bizzkid Webdesign

Procesbegeleiding en advies

Tijdens bijeenkomsten of vergaderingen over gevoelige en/of ingewikkelde onderwerpen, kan Sandra Lantinga optreden als procesbegeleider of onafhankelijk voorzitter.

Deze rol is ondermeer effectief wanneer er sprake is van een moeizame communicatie en/of gespannen situatie, maar betrokkenen dit niet zozeer als een conflict ervaren. De afgelopen jaren is zij voor een aantal verenigingen als onafhankelijk voorzitter opgetreden bij ledenvergaderingen en heeft zij als proces begeleider management teams begeleid bij het formuleren van een missie en visie.

Sandra Lantinga begeleidt ook intervisie trajecten. Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning en onderlinge advisering bij werkproblemen. Tijdens intervisie bespreken de gelijkwaardige beroepsgenoten en/of collega's problemen en/of vragen die zij tegenkomen in hun werk. De deelnemers proberen binnen een vaste structuur tot inzichten en oplossingen te komen in een leerproces gericht op reflectie en zelfsturing. Onderling vertrouwen en herkenning van vragen en problemen zijn daarbij van groot belang.
Wanneer u advies wenst over het verbeteren van de communicatie en samenwerking dan kan dat ook. Een advies volgt na een analyse van de bestaande situatie en omvat oplossingen die u in staat stellen de gewenste situatie te realiseren.


 

Capella Consult

Mr. Sandra J. Lantinga

Verlengde Koepellaan 6
2061 VD Bloemendaal

Tel: 023 526 51 38
Mobiel: 06 239 277 13
Fax: 023 526 51 734

info@capellaconsult.nl