Bizzkid Webdesign

Mediation

Sandra Lantinga begeleidt als gecertificeerd NMI mediator onder andere bij conflicten binnen arbeidsrelaties, maatschappen, besturen, bestuursorganen, families en ex partners inzake omgangsregelingen. Zij doet ook mediations op doorverwijzing van onder andere de rechtbank, het juridisch loket en de mediationservice.

Wat is mediation?

Mediation of conflictbemiddeling is het oplossen van een conflict onder begeleiding van een mediator.

Waarom mediation?

Wanneer mensen een conflict aan een rechterlijke instantie voor leggen krijgt doorgaans één partij gelijk. Vaak betekent dit het einde van een relatie. Wanneer een goede relatie voor partijen belangrijk is, zoals bij arbeidsrelaties, maatschappen, buren, families en gescheiden ouders met kinderen, is mediation een goed alternatief omdat alle betrokkenen gezamenlijk overeenstemming bereiken over een (creatieve) oplossing, elkaar weer leren te waarderen en afspraken maken over hun onderlinge communicatie, waardoor een win-win situatie kan ontstaan.
Mediation is informeel, goedkoper en sneller dan een juridische procedure omdat de kosten door twee partijen worden gedeeld en de doorlooptijd van het mediation traject korter is.

Mediation hoeft niet altijd gericht te zijn op het herstel van de relatie. Ook het op een volwassen en respectvolle manier beëindigen van een samenwerking kan het doel zijn.

Hoe werkt mediation?

De mediator kiest geen partij maar begeleidt partijen bij het communiceren met elkaar en het herstellen van vertrouwen. Door het benoemen van wensen achter de standpunten, kunnen partijen standpunten loslaten en met elkaar praten over waar het hen ten diepste om gaat. Het resultaat wordt neergelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een mediation kan na in één of twee gesprekken afgerond worden maar kan, afhankelijk van de complexiteit van het conflict meer tijd in beslag nemen.


 

Capella Consult

Mr. Sandra J. Lantinga

Verlengde Koepellaan 6
2061 VD Bloemendaal

Tel: 023 526 51 38
Mobiel: 06 239 277 13
Fax: 023 526 51 734

info@capellaconsult.nl